Genel BaşkanBiyografisi
GENEL BAŞKAN
Hakan AYDIN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi mezunu olup Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora öğrencisi olan AYDIN, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Denetçi/Müfettiş olarak görev yapmaktadır. Müsteşarlık, Bakan Yardımcılığı ve Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulunan AYDIN, sporcu ve antrenördür.
 “Sosyal Hizmetler Yönetimi” adlı ders kitabında yazarlığı da bulunan AYDIN’ın “Kurumsal Bakım Ve Rehabilitasyon Sürecinde Sporun Önemi, Kamu Ve Sivil Toplum Kuruluşu İşbirliği: Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı İle Aile Ve Sosyal Politikalar Gençlik Ve Spor Kulübü”, Sporda Uluslararası Çocuk Koruma Programlarının Türkiye Ekseninde Değerlendirilmesi, “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika İlişkileri”, “Avrupa Birliği Sosyal Politika Uygulamaları Ve Sosyal Hizmetler”, “Çocuk Güvenliğinin Sağlanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Taş Atan Çocuklar Sorunu”, “Türkiye’nin Kayıp Çocukları ve Yerel Yönetimler”, “Terörle Mücadelede Yerel ve Ulusal Sosyal Politika Stratejileri”, “Kadına Şiddetle Mücadele Politikasında Çıktılar Üzerine Bir Değerlendirme”, “Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi”, “Koruyucu Aile Modelinin Sosyal Politika Araçları İçerisindeki Yeri ve Önemi” gibi sosyal hizmetler, spor, yerel yönetimler ve kamu yönetimi alanı ile ilgili ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yirmi beşe yakın bilimsel makalesi bulunmaktadır.
ASP Gençlik ve Spor Kulübünün teşkilatlanma sürecini de yürüten AYDIN, 81 ilde kulübün şubeleşmesini sağlayarak teşkilatlanma sürecini başarıyla gerçekleştirmiştir. Spor Federasyonlarıyla ortak çalışmalar yürütülmesini sağlayan AYDIN, ASP Gençlik ve Spor Kulübünün 81 il ve 6 ilçede 48 farklı spor branşında faaliyetler yürüten, 9847 lisanslı sporcusuyla Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece elde eden bir spor kulübü haline gelmesine öncülük etmiştir. AÇSH Bakanlığı, MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü (kamu-stk) işbirliğinde dezavantajlı bireylerin rehabilitasyonlarına yönelik birçok ulusal ve uluslararası projeyi hayata geçirmiştir. AÇSH Bakanlığının hizmetlerinden, kurumsal ve toplumsal düzeyde yararlanan dezavantajlı bireylerin rehabilitasyon süreçlerinde sporun etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik Türkiye ve Dünya’ya örnek olacak KAMU-STK işbirliği yönetişim modelinin başarıyla hayata geçirilmesine öncülük etmiştir. “Aktif yaşlanma” ve “fiziksel hareketlilik” stratejileri kapsamında AÇSH Bakanlığına bağlı huzurevlerinde kalan 60 yaş ve üstü bireylerin bocce sporu ile tanıştırılması ve lig kurulmasını sağlamıştır. 2016 yılında temelleri atılan proje bugün 78 ilde 103 huzurevinde 1600’ yakın 60 yaş üstü resmi sporcu lisanslı yaşlı bireyin katıldığı büyük bir lig organizasyonuna dönüşmüştür. Avrupa’ da ve Dünya’ da benzer örneği olmayan bu çalışmanın, 2018 yılında TBBD Federasyonun çatısı altında resmi lig statüsü kavuşması çalışmalarını başarıyla yürütmüştür. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı çalışma komisyonlarında görev alarak, aktif ve sağlıklı yaşlanma, fiziksel hareketlilik, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ve sosyal hizmet kuruluşlarında sporun rehabilitasyon aracı olarak yer alması çalışmalarına katkı sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Çocuk ve Ruh Sağlığı Projesi” ne  sporun çocuk ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri açısından bilgilendirme yapmak üzere davet edilmiştir.
 “Türkiye’de Geçici Koruma Statüsündeki Göçmenlere Yönelik Faaliyetler Üzerine Örnek İnceleme: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” çalışması ile KAYSEM11 Sempozyumuna bildiri sunumu yapan AYDIN, Türkiye de ilk kez "Kurumsal Rehabilitasyon Sürecinde Sporun Yeri Çalıştayı” ve “Sporla Hayata Tutunanlar Sempozyumu”nu da gerçekleştirmiştir.
Sivil toplum alanında çeşitli faaliyetlerde bulunan Hakan AYDIN, Büyük Aile Federasyonu ve Florbol Federasyonu Kurucu Başkan Yardımcısı, Türkiye Kızak Federasyonu Hukuk Kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen AYDIN, “Sporda Çocuk Koruma Programı” ve “Spor Sosyal Hizmeti Uygulamaları” na ilişkin Türkiye’deki öncü akademik çalışmalarıyla kurumsal bakım ve özel eğitim desteği alan bireylerde spor ve sosyal hizmet disiplinlerinin işbirliğine vurgu yapmakta, ülkesine sosyal hizmet ve spor alanında katkı vermeye devam etmektedir.