Gençlik ve Spor Bakanlığı, AÇSH Bakanlığı ile Yürürlükte Olan “Gençlik ve Spor Faaliyetleri İşbirliği Protokolü” Kapsamında Taşra Teşkilatına Talimat Yolladı

AÇSH Bakanlığı(Mülga ASP Bakanlığı) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 2012 tarihinde imzalanan ve halihazırda yürürlükte bulunan işbirliği protokolü ve işbirliği protokolüne istinaden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra teşkilatına gönderdiği talimat yazısı.

 

Protokolün 6 ıncı maddesi AÇSH Bakanlığının(merkez ve taşra) yükümlülüklerine yer vermiştir.

 

İşbirliği protokolünün 6/e bendine istinaden de ASP Gençlik ve Spor Kulübümüz 86 şube başkanlığıyla faaliyetlerini yürütmektedir. İlgili protokole https://www.ailevecalisma.gov.tr/sgb/mevzuat/protokoller/2012/ linkinden ulaşılabilir.