Misyon ve Vizyon

 VİZYONUMUZ
Spor, sanat ve kültür faaliyetlerini araç olarak kullanmak suretiyle, tüm dünyaya örnek olacak bütüncül ve multidisipliner programları geliştiren, bu programlarla dezavantajlı gruplara kurumsal ve toplumsal düzeyde rehabilitasyon desteği sağlayan ve uluslar arası düzeyde başarılar ortaya koyan bir spor kulübü olmak.
MİSYONUMUZ
Dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak, başarılarını ön plana çıkarmak amacıyla yapılacak her türlü sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyeti sevk ve idare etmek, bu alanlara amatör ve profesyonel sporcu ve sanatçı yetiştirmek.