Tarihçe

TARİHÇE
ASP Gençlik Spor Kulübü, eski ismiyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Gençlik ve Spor Kulübü, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında devlet korumasında bulunan çocuk ve gençlerin rehabilitasyon süreçlerini spor yoluyla desteklemek amacıyla 1986 yılında Ankara’da kurulmuştur.
2011 yılında çocuk, engelli, yaşlı, kadın, şehit yakınları ve gaziler ile sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelere yönelik bütüncül sosyal politikaların hayata geçirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş ve eş zamanlı olarak Spor Kulübü bu süreçte isim değişikliği yaparak Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü adını almıştır.
Spor Kulübümüz, 2015 yılında yapılan olağan genel kuruluyla birlikte, Bakanlığımızın hizmet modellerinden yararlanan tüm dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler yürütebilecek şekilde tüzük tadilatını gerçekleştirmiş, 26.10.2015 tarihinde işbirliği protokolü imzalayarak kısa sürede 81 il ve 5 ilçe de şube açmak suretiyle teşkilatlanmıştır.
Spor Kulübümüzün amacı, başta sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan bireyler olmak üzere, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik her türlü spor faaliyetleri yapmak, sporcu yetiştirmek, gençlik faaliyetleri düzenlemek, spor müsabakaları düzenlemek ve katılmak, böylece bireyleri topluma yararlı bireyler haline getirmek, projeler yapmak, resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaktır.
ASP Gençlik ve Spor Kulübü, zorunlu organları haricinde üst kurulları, faaliyet koordinatörlükleri, branş koordinatörlükleri ile oluşturduğu özgün organizasyon yapısı ile 33 yılı aşkın süreden beri faaliyetlerini sürdürmeye devam ederek gerek kurumsal düzeydeki bakım ve rehabilitasyon politikalarını gerekse toplumsal düzeyde her yaştan bireyi gençlik ve spor faaliyetleri yoluyla desteklemektedir.
ASP GSK, Ülkemizin 2023 vizyon hedefleri, Bakanlık politika ve öncelikleri, ilgili mevzuatı, plan ve programlar çerçevesinde belirlenen stratejilere uygun olarak yürüttüğü sosyal ve sportif faaliyetler neticesinde çok önemli ve somut kazanımlar elde etmektedir.